Hướng dẫn xử lý nghiệp vụ PCCC tốt nhất cho nhân viên bảo vệ

Công tác phát hiện và xử lý đám cháy, sử dụng các loại công cụ hỗ trợ, quy trình theo dõi cập nhật sổ nhật ký xuất nhập hàng hóa, quy trình niêm phong, điều lệnh đội ngũ, kỹ năng giao tiếp ứng xử…

Hướng dẫn xử lý nghiệp vụ PCCC tốt nhất cho nhân viên bảo vệ

Ngày 15/10/2021, Công ty bảo vệ Phú An tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC tại mục tiêu bảo vệ Nhà máy Thuận Phát.

Huấn luyện tại chỗ là chương trình tái đào tạo thường xuyên của Phòng đào tạo nhằm duy trì chất lượng dịch vụ bảo vệ một cách hiệu quả tại mỗi mục tiêu bảo vệ. Giáo trình được biên soạn khoa học sát với thực tế theo từng điều kiện tại mỗi đơn vị, nhà máy mà công ty bảo vệ Phú An cung cấp dịch vụ. Tùy theo đặc điểm cụ thể ở mỗi mục tiêu theo yêu cầu nghiệp vụ, nhân viên bảo vệ có thể được ưu tiên tiếp tục rèn luyện theo từng kỹ năng như: Công tác phát hiện và xử lý đám cháy, sử dụng các loại công cụ hỗ trợ, quy trình theo dõi cập nhật sổ nhật ký xuất nhập hàng hóa, quy trình niêm phong, điều lệnh đội ngũ, kỹ năng giao tiếp ứng xử…

“Chuẩn bị bước vào mùa khô trên địa bàn Bình Dương và các tỉnh đã xuất hiện một số vụ cháy, gây thiệt hại lớn về tài sản của khách hàng. Nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối tài sản và con người cho khách hàng, đòi hỏi ngoài những biện pháp nghiệp vụ khác thì việc phát hiện và xử lý kịp thời đám cháy, đòi hỏi nhân viên bảo vệ phải tinh thông nghiệp vụ, nhạy bén trong xử lý. Đây là một trong những kỹ năng nghiệp vụ cần thiết đối với nhân viên bảo vệ tại các mụ tiêu bảo vệ mà chúng tôi đang ưu tiên” Đồng chí Thái Văn Dũng Trưởng Ban Đào tạo khẳng định.

Phương châm 04 tại chỗ trong công tác PCCC bao gồm: “Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và vật tư, hậu cần tại chỗ” đã được khẳng định trong Luật PCCC, công tác này nhất thiết phải thực hiện bởi vì khi đám cháy mới phát sinh nếu được phát hiện sớm và có lực lượng, phương tiện tại chỗ xử lý kịp thời thì hiệu quả công tác chữa cháy sẽ rất cao, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy gây ra; Ngược lại, nếu phát hiện cháy nhưng không có lực lượng, phương tiện tại chỗ xử lý kịp thời thì thiệt hại do cháy gây ra sẽ rất lớn.

 

0938 540 992
icons8-exercise-96 icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon