Tập huấn cho cán bộ nâng cao chất lượng công việc

Hàng năm, công ty Bảo vệ Phú An luôn tổ chức lớp tập huấn nâng cao cho gần 80 cán bộ quản lý thuộc khối văn phòng, nghiệp vụ, điều lệnh và cán bộ quản lý trung gian cấp Đội trưởng trở lên, nhằm trang bị kiến thức nghiệp vụ cho cán bộ quản lý làm cơ sở áp dụng cho việc quản, giáo dục, duy trì kiểm tra mục tiêu để nâng cao chất lượng nghiệp vụ, đáp ứng được nhu cầu thực tế.

Tập huấn cho cán bộ nâng cao chất lượng công việc

 

Hàng năm, công ty Bảo vệ Phú An luôn tổ chức lớp tập huấn nâng cao cho gần 80 cán bộ quản lý thuộc khối văn phòng, nghiệp vụ, điều lệnh và cán bộ quản lý trung gian cấp Đội trưởng trở lên, nhằm trang bị kiến thức nghiệp vụ cho cán bộ quản lý làm cơ sở áp dụng cho việc quản, giáo dục, duy trì kiểm tra mục tiêu để nâng cao chất lượng nghiệp vụ, đáp ứng được nhu cầu thực tế.
 


Đồng chí Lê Hoàng Minh - Trưởng ban đào tạo tham gia giảng dạy
 
Các nội dung khóa tập huấn tập trung ba nội dung chính về kiến thức về định hướng phát triển công ty, tác phong điều lệnh, kỹ năng giao tiếp ứng xử, làm việc với khách hàng, các giải pháp điều hành một tổ chức trong dịch vụ bảo vệ; Các lĩnh vực liên quan đến nghiệp vụ như: cách lập sổ ghi chép, niêm phong, quản lý tài sản cá nhân, quy trình bảo vệ cao ốc văn phòng, ngân hàng, nhà máy, xí nghiệp…;

Kiến thức về pháp luật như:
Phòng vệ chính đáng, cách lập biên bản về sự việc,
Hướng dẫn về Nghị định 96/2017 về quản lý sử dụng các loại công cụ hỗ trợ,
Huấn luyện công tác PCCC,
Huấn luyện và thực hành sơ cứu người bị nạn…
Điều hành và tham giảng dạy khóa huấn luyện là các đồng chí trong Hội đồng thành viên, Ban đào tạo và các đồng chí có kinh nghiệm chuyên môn thực tế, cảnh sát PCCC, Cảnh sát quản lý trật tự an toàn xã hội…
 

Các học viên tại khóa huấn luyện
 
Theo ông LêHoàng Minh - Trưởng Ban đào tạo thì đây là một trong những khóa huấn luyện nâng cao nghiệp vụ thuộc chương trình đào tạo thường xuyên của Công ty Bảo vệ Phú An về công tác nâng cao nghiệp vụ, nâng cao năng lực lãnh đạo cho cán bộ quản lý cấp trung gian, nhằm hướng tới cung cấp cho khách hàng các dịch vụ tốt nhất, đáp ứng được nhu cầu ngày càng phát triển của xã hội.
0938 540 992
icons8-exercise-96 icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon